Děláme montáže i demontáže hudebních nástrojů

Již před mnoha léty jsme navázali spolupráci s pražskou konzervatoří. Od té doby až dosud pro ně uskutečňujeme stěhování Praha. Této škole jsme kdykoliv k dispozici. Takovou službu můžeme poskytnout i dalších subjektům. Stačí se na nás obrátit. Jistě vyhovíme i vám. Naši zákazníci již vědí, že pracujeme sedm dní v týdnu, to je včetně sobot a nedělí. Výjimkou nejsou ani svátky.

Umíme věci přemístit i pomocí jeřábu

Někdy není jiné řešení než stěhování Praha pomocí jeřábu. Většinou se bude jednat o velmi těžké, objemné předměty. Ty tímto způsobem naložíme na naše nákladní vozidla a odvezeme přímo do místa určení, kde budou obdobným způsobem zase vyloženy. I tuto službu si nás může kdokoliv z vás objednat. V případě vašeho zájmu se můžete na nás kdykoliv obrátit.