Know-how

Tento termín se nejčastěji používá ve sféře podnikatelské, obchodní, výrobní, ale i jiných oblastech, úzce spojených zejména s produkováním zisku. Česky řečeno – „vědět, jak“ – je základní otázkou, ze které vychází úspěšnost mnoha nejen podnikatelů. Vědět jak, ale v podmínkách kapitalismu neznamená mít znalosti, odborně zvládat nějaký obor, tak, aby byla činnost člověka nějakým způsobem přínosná pro společnost. V kapitalismu to znamená jen souhrn morálně-volních vlastností (byť někdy opravdu podpořených znalostí určitého konkrétního oboru), kterými lze získat co největší zisk a osobní prospěch. V praxi to znamená totéž, co prastarý lidový termín „umět v tom chodit“.

Know-how pro obyčejné lidi

Aby běžný občan mohl „vědět, jak“ – alespoň ve vztahu k jeho vlastnímu životu a rodině, musí si brát na pomoc například astrologii. Chcete-li vědět, co vám zítra hrozí, nebo jak se bude odvíjet váš život, je horoskop na zítra právě tím, co potřebujete vědět, abyste se mohli připravit a obstát v dnešním světě.

Marmel
</div>

<div class=